Biuro Rachunkowe "Dasma" Pińczów

Nasza oferta to stabilność
Twojego Biznesu

Odpowiadamy na potrzeby mniejszych i większych firm, oferujemy szereg usług księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Nasz oferta jest skierowana do przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek handlowych.

Służymy także pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności księgowo-doradczej. Dbamy o to, by nasi Klienci mogli zająć się najważniejszych – prowadzeniem swojego biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!

W ramach prowadzenia rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporządzanie i wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, oraz JPK_VAT, a także rocznych zeznań PI-28

W ramach prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie i wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, oraz JPK_VAT, a także rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzanie i wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz JPK_VAT
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

W ramach świadczenia usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasek do wypłaty oraz raport RMUA na życzenie pracownika
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,
 • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-4R
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Zajmujemy się obsługą księgową zarówno rolników ryczałtowych, jak i rozliczających się na zasadach ogólnych. Od roku 2000 rolnicy w Polsce zostali objęci podatkiem od wartości dodanej (VAT).

Rolnicy ryczałtowi sprzedając produkty rolne są zwolnieni z naliczania podatku VAT. Jednak rolnikom ryczałtowym, dokonującym dostawy towarów dla czynnego podatnika VAT, przysługuje – na podstawie faktury VAT-RR – prawo do ryczałtowego zwrotu podatku VAT z tytułu nabywania środków do produkcji. 

Rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT oraz do rozliczania podatku miesięcznie bądź kwartalnie. Mają też prawo do odliczania kwoty podatku VAT na podstawie faktur dokumentujących dokonane przez niego zakupy. 

Rezygnacja z ryczałtu na rzecz rozliczania na zasadach ogólnych jest zazwyczaj dla rolników korzystna. Jednak decyzja o rezygnacji z rozliczeń ryczałtowych na rzecz rozliczeń na zasadach ogólnych każdorazowo wymaga dokładnego przemyślenia. 

Jeśli potrzebujesz pomocy we wszelkich kwestiach związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) w rolnictwie zapraszamy do kontaktu.

Arrow-up